Strand, Costa Rica

Den som skådar horisonten varje dag blir aldrig inskränkt

TÄNK OM bedriver sedan 1992
kursverksamhet i personlig utveckling
genom mental träning – för individer
och företag – konsultationer och coaching.

TÄNK OM arbetar för att skapa en bättre värld genom mänsklig mognad.


AKTUELLT:

– För mer information om Mariannes bok besök gärna våra hemsidor:
Sagan om sanningen
the Tale of the Truth

Båda utgåvorna finns som pappersbok och e-bok.