SAGAN OM SANNINGEN

Lever vi i paradiset utan att inse det?

Sagan om sanningen handlar om förändringar i våra livsvärderingar, om medvetandeutveckling och om den nya världsbild som växer fram i kvantfysikens och österländska tankegångars spår. Sagan om sanningen används i Skandinaviska Ledarhögskolans utbildningar.

Boken väver samman personlig utveckling med samhäl-
lets utveckling, det vardagligt enkla med det mer svårtill-
gängliga – i tron att vi behöver se och genomskåda delarna för att se den bakomliggande enheten. Se vår mänskliga samhörighet och vår samhörighet med naturen, med planeten och hela universum.

Boken är uppbyggd så att den lämpar sig både för enskild läsning och för läse- och studiecirklar.Läs mer om boken på www.saganomsanningen.se
Finns både som pappers- och e-bok.

Beställ boken här!

Sagan om sanningen

Sagan om sanningen
En sammanhängande värld

ISBN 978-91-633-3727-7 (danskt band, 297 sidor, 2009)
ISBN 978-91-86613-19-8 (e-bok, 2014)

Ur förordet av Lars-Eric Uneståhl, Fil dr
Rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan:

"Det är sällan man läser en bok som innehåller så mycket information från så många områden men som ändå hålls ihop av en röd tråd, en önskan att ge människor hopp om – och praktiska instrument för – ett bättre liv. När man läser boken kommer man osökt att tänka på Antonovskis kriterier för ett bra och hälsofullt liv: Begriplighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet.

Marianne har lyckats förklara de mest komplicerade fakta på ett enkelt och begripligt sätt, vilket är speciellt viktigt för läsare som tidigare inte varit i kontakt med detta område.

Just betoningen av livet som ett ”gör det själv-projekt” tillsammans med kvantfysikens tes om att vi ”skapar vår egen verklighet” gör att boken har en stark optimistisk grundton, inte minst viktigt i vår tid, samtidigt som boken ger läsaren tillgång till de principer och metoder som behövs för att på egen hand skapa ett bra liv."

Boken finns även i engelsk översättning - the Tale of the Truth - och som pappers- eller e-bok. Läs mer på
www.thetaleofthetruth.com

the Tale of the Truth

the Tale of the Truth
an interconnected world

ISBN 978-91-86613-09-9 (mjukband, 276 sidor, 2012)
ISBN 978-91-86613-30-3 (e-bok, 336 sidor, 2017)

Utgivna av LightSpira
www.lightspira.com